Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 17 2017

19:22
5004 535f 500
19:22
7367 2e06 500
Reposted fromhagis hagis viaIriss Iriss
19:22
9081 d471 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal
19:22
1719 a702
Reposted fromparkaboy parkaboy viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
19:21
7331 64e0 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaLaColie LaColie
19:21
2906 5701 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaLaColie LaColie
19:21
19:20

Nasze matki mając 27 lat były już zamężne i miały dziecko. Co ma dzisiejsza 27 latka? Kaca po imprezie, ciemne okulary i brak złudzeń. Chce harlequina a świat jej daje głównie pornhub.com. 

— pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viaAmericanlover Americanlover
19:20
8839 15c0 500
Reposted fromovtza ovtza viaLaColie LaColie
19:20

July 16 2017

08:57
0351 dad8 500
Reposted fromsosna sosna viaTabsla Tabsla
08:57
7087 6553
Reposted fromtfu tfu viamisspandora misspandora
08:56
No tak, przecież będziemy razem w niedzielę pięć, czy sześć godzin. Wprawdzie to za mało na rozmowę, ale dość, aby milczeć, trzymać się za rękę i patrzeć w oczy.
— Franz Kafka
Reposted fromlakonika lakonika viamisspandora misspandora
08:55
5953 f8d7 500
Reposted fromOFFka OFFka viapannakies pannakies
08:53
2366 9973
Reposted fromslodziak slodziak viaanabee anabee
08:49
3336 6d52 500

erudite-eye:

Cyanometer, c. 1789. An instrument that measures the blueness of a sky.

Reposted fromgeo-metrie geo-metrie viaNajada Najada
08:45
7509 19ad
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viaoutkapa outkapa
08:45
08:44
1201 6f83 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viaCartman128 Cartman128
08:44
2695 1b1d
Reposted fromdaelmo daelmo vialiteracja literacja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl