Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2017

amelinowa
5699 8a1c
Reposted fromalicexxx alicexxx viablackheartgirl blackheartgirl
amelinowa

KANON KSIĄŻEK, KTÓRE CIESZĄ

1. Michaił Bułhakow - Mistrz i Małgorzata
2. Truman Capote – Śniadanie u Tiffany'ego
3. Raymond Chandler – Żegnaj laleczko
4. Fiodor Dostojewski – Idiota
5. Witold Gombrowicz – Transatlantyk
6. Joseph Heller – Paragraf 22
7. Marek Hłasko – Piękni dwudziestoletni
8. Bohumil Hrabal – Zbyt głośna samotność
9. John Irving – Świat według Garpa
10. Ryszard Kapuściński – Cesarz
11. Nikos Kazantzakis – Grek Zorba
12. Ken Kessey – Lot nad kukułczym gniazdem
13. Hanna Krall – Zdążyć przed Panem Bogiem
14. Milan Kundera – Nieznośna lekkość bytu
15. Gabriel G. Marquez – Sto lat samotności
16. Erich M. Remarque – Łuk triumfalny
17. A. de Saint - Exupery – Mały Książę
18. Lew Tołstoj – Anna Karenina
19. Leopold Tyrmand – Zły
20. Kurt Vonnegut – Śniadanie mistrzów
amelinowa
amelinowa
amelinowa
4819 bc3b 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaLaColie LaColie
amelinowa
4094 01a3
ift.tt
Reposted fromOoliv Ooliv viaLaColie LaColie
amelinowa
3737 b450 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaIriss Iriss
amelinowa
5684 0755
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaIriss Iriss
amelinowa
3143 0597 500
Reposted fromaniamy aniamy viablueberries blueberries
amelinowa
4538 f78d 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaimpressive impressive
amelinowa
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viacudoku cudoku
amelinowa
9081 867e
Reposted fromverronique verronique viacudoku cudoku
amelinowa
3695 39da
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacudoku cudoku

June 19 2017

amelinowa
Centrum mojego świata nie jest handlowe.
— Loesje
3955 3c32 500
Reposted fromcoolwaifu coolwaifu viablackheartgirl blackheartgirl
6597 a124 500

traitspourtraits:

“There is nothing like staying at home for real comfort” - Jane Austen

amelinowa
1412 e9da 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaAmericanlover Americanlover
amelinowa
2826 b701
Reposted fromfelicka felicka viaAmericanlover Americanlover
amelinowa
4219 1508 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viacudoku cudoku
amelinowa
6808 84f4
Reposted fromIriss Iriss viacudoku cudoku
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl