Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2017

19:41
0288 6200
Reposted fromalicemeow alicemeow viabiauek biauek
19:40
7265 b8e8 800
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viapotatoe potatoe
19:40
5219 a474
pieczarki
Reposted fromkrzysk krzysk
19:40
5224 268c
Reposted fromsosna sosna
19:28
4868 0578
19:28
1256 2d0c
Reposted fromadzix69 adzix69 vialubiew0 lubiew0
19:27
19:27
19:25
Nie ma na świecie nic równie okrutnego, jak poczucie opuszczenia wywołane tym, że nie ma się na co czekać.
— Haruki Murakami
19:24
Play fullscreen

Noc, a nocą gdy nie śpię 
Wychodzę choć nie chcę spojrzeć na 
Chemiczny świat, pachnący szarością 
Z papieru miłością, gdzie ty i ja 
I jeszcze ktoś, nie wiem kto 
Chciałby tak przez kilka lat 
Zbyt zachłannie i trochę przesadnie 
Pobyć chwilę sam, chyba go znam
19:24
Po pierwsze: walczenie z własnymi ograniczeniami dodaje siły – nikt nie mówi, że wstawanie o 5. rano lub bieganie w deszczu jest proste i przyjemne, ale za każdym razem, kiedy przełamujemy własną niechęć, stajemy się silniejsi, a satysfakcja bywa potem ogromna. Po drugie: określając jasno własne wartości, podejmowanie decyzji staje się oczywiste, co przy niemal niekończącym się w dzisiejszych czasach zakresie możliwości jest dużym ułatwieniem – automatycznie wiesz, że dana decyzja jest słuszna, bo wypływa z Twoich zasad. 
Reposted fromlovvie lovvie viamyszkaminnie myszkaminnie
19:23
19:23
8892 b4c6
Reposted frompiehus piehus viatoniewszystko toniewszystko
19:22
1840 143a
19:19
2391 f7a6
Reposted fromdailylife dailylife viatoniewszystko toniewszystko
19:19
Każdy się wstydzi być nieszczęśliwym. To tak jak nie odrobić zadania albo mieć pryszcza. Wszyscy, którzy nie są szczęśliwi, czują się winni jak przestępcy
— Sławomir Mrożek, "Tango"
Reposted fromgumisiowelove gumisiowelove viasewkagold sewkagold
19:19
0946 61b5
Reposted fromFrycek Frycek viatoniewszystko toniewszystko
19:17
O wielkich zmianach decydują małe epizody. Jedno spotkanie, jedna książka, jedna decyzja.
— Jacek Walkiewicz
19:17
2221 bd83
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viahaszraa haszraa
19:17
0556 a0a0
Reposted fromLittleJack LittleJack viatoniewszystko toniewszystko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl