Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 25 2017

17:21
Waldeinsamkeit
Reposted frombiru biru viaIriss Iriss
13:22
9384 45cd 500
Reposted fromkrolik krolik viaoutofmyhead outofmyhead
13:17
13:16
Bunny
Reposted fromvolldost volldost viabananowo bananowo
13:16
(...) kłopot polega często na tym, że obie strony pragną tego samego, lecz mówią innym językiem lub w ogóle nie mówią.
— Z. Celmer
13:16
13:16
13:15
2831 a69b 500
Reposted frombrumous brumous vianowaczi nowaczi
13:15

Perfumuj się tam, gdzie chcesz być całowana.

— Coco Chanel
Reposted fromIzzy721 Izzy721 viablackheartgirl blackheartgirl
13:15
Nic dwa razy się nie zdarza 
i nie zdarzy. Z tej przyczyny 
zrodziliśmy się bez wprawy 
i pomrzemy bez rutyny. 

Choćbyśmy uczniami byli 
najtępszymi w szkole świata, 
nie będziemy repetować 
żadnej zimy ani lata. 

Żaden dzień się nie powtórzy, 
nie ma dwóch podobnych nocy, 
dwóch tych samych pocałunków, 
dwóch jednakich spojrzeń w oczy. 

Wczoraj, kiedy twoje imię 
ktoś wymówił przy mnie głośno, 
tak mi było, jakby róża 
przez otwarte wpadła okno. 

Dziś, kiedy jesteśmy razem, 
odwróciłam twarz ku ścianie. 
Róża? Jak wygląda róża? 
Czy to kwiat? A może kamień? 

Czemu ty się, zła godzino, 
z niepotrzebnym mieszasz lękiem? 
Jesteś - a więc musisz minąć. 
Miniesz - a więc to jest piękne. 

Uśmiechnięci, współobjęci 
spróbujemy szukać zgody, 
choć różnimy się od siebie 
jak dwie krople czystej wody.
— Wisława Szymborska
Reposted fromitwaslove itwaslove viablackheartgirl blackheartgirl
13:15

Och nie, żadna miłość nie przetrwa w milczeniu.

— Milan Kundera - "Tożsamość"
13:14
13:13
13:12
2087 f46b
Reposted fromfukuku3 fukuku3 viajutynda jutynda
13:12
Reposted fromSpecies5618 Species5618 viajutynda jutynda
13:11
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viajutynda jutynda
13:11
1298 5741

Working with Cat

Reposted fromcat-gifs cat-gifs viajutynda jutynda
13:11
8828 53d5 500

choochoocat:

Serenity. 😸✨

Reposted fromcat-gifs cat-gifs viajutynda jutynda
13:11
3756 489d

Road Tax

Reposted fromcat-gifs cat-gifs viajutynda jutynda
13:10
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl