Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 26 2017

17:52
“Po twoim odejściu długo o tobie myślałem. Codziennie przez pół roku, od rana do nocy. Próbowałem przestać, ale nie mogłem. I doszedłem do wniosku, że nie daję sobie rady bez ciebie. Nie chcę znowu cię stracić. Nie chcę już słyszeć "przez jakiś czas" albo "prawdopodobnie". Mówisz, że przez jakiś czas nie będziemy mogli się spotykać, a potem znikasz. I nie wiadomo, kiedy wrócisz. Możesz nigdy nie wrócić, a ja nie zobaczę cię już do końca życia. A tego bym nie zniósł. Życie straciłoby znaczenie. (...) Straciłem cię wiele razy, a nie powinienem był pozwalać ci odejść".
— Haruki Murakami - Na południe od granicy, na zachód od słońca
17:49
9628 fea9
Reposted fromerial erial viajutynda jutynda
17:49
2480 2a3c
Reposted fromleszekzukowski leszekzukowski viajutynda jutynda
17:48
1133 c55f 800
17:48
2869 f24a
piękna Praga.
17:48
2869 f24a
piękna Praga.
17:46
0380 3cb8
17:46
9019 a2da

Hoe to pick up a drunk friend,

Reposted frommyry myry viaalexandersmith8805 alexandersmith8805
17:46
9019 a2da

Hoe to pick up a drunk friend,

Reposted frommyry myry viaalexandersmith8805 alexandersmith8805
17:45
7161 d906
Reposted fromcalifornia-love california-love
17:44
7803 82f6
Reposted fromcalifornia-love california-love
17:44
7910 6470
Reposted fromcalifornia-love california-love
17:44
8109 f9c8
Reposted fromcalifornia-love california-love

March 24 2017

07:29
8294 e3a1
Reposted frompapaj papaj viaalexandersmith8805 alexandersmith8805
07:29
07:28
Reposted fromneon neon viaalexandersmith8805 alexandersmith8805
07:28
1947 7cfd
Reposted fromsinned sinned vianattaly nattaly
07:27
1947 7cfd
Reposted fromsinned sinned vianattaly nattaly
07:26
07:25
logotypy polskich województw i ich stolic
Reposted fromppiotrus ppiotrus viablueberries blueberries
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl