Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 23 2017

06:24
5159 9774
Reposted fromkyte kyte viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
06:22
7459 4986 800

ever-is:

There’s nothing to dislike about this photo 10/10

Reposted fromamusingmurff amusingmurff viablueberries blueberries
06:21
8981 812b
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaFiodor11 Fiodor11
06:21
0159 79e1
Reposted fromdusix dusix viaFiodor11 Fiodor11
06:21
6207 0e06
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaFiodor11 Fiodor11
06:21
5250 e9af
Reposted fromidiod idiod viaFiodor11 Fiodor11
06:20
Reposted fromtgs tgs viablackheartgirl blackheartgirl
06:19
4157 2284
06:18
Każdy się wstydzi być nieszczęśliwym. To tak jak nie odrobić zadania albo mieć pryszcza. Wszyscy, którzy nie są szczęśliwi, czują się winni jak przestępcy
— Sławomir Mrożek, "Tango"
Reposted fromgumisiowelove gumisiowelove viabananowo bananowo
06:18
3435 0356
Reposted fromgket gket viabananowo bananowo
06:17
Wódka nie dodaje, ani nie odbiera rozumu, ona sprawdza, czy rozum się ma.
— W. Biriukow
06:17
06:16
06:16
Nie chcę żeby to był koniec. Nie jestem gotowa na pożegnanie, chociaż jeśli chodzi o Twoją osobę, pewnie nie będę nigdy.
— Lizz Murphy (pensieve.soup.io)
06:16
06:15
06:14
06:13

Jedną z najstarszych ludzkich potrzeb jest mieć kogoś, kto zastanawia się, gdzie jesteśmy, kiedy nie wracamy wieczorem do domu.

— Margaret Mead
06:12
Pamiętaj, że każdy napotkany człowiek czegoś się boi, coś kocha i coś stracił.
— Ernest Hemingway
06:11
I nie robić z prostych spraw emocjonalnych labiryntów.
— Pidżama Porno
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl